otellerdiyari.com
Ara
Tesis Kayıt

Mesafeli Satış Söz.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), hizmet sağlayıcısı Ajans201 (“Otellerdiyari.com”) olarak Ajans201 tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Otellerdiyari.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda hizmet satın almak üzere aboneliği onaylayan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı Taraflarca kabul edilen hizmetin satışı ve yürütümü ile ilgili hükümleri düzenlemekte ve detaylar hakkında taraflar arasındaki şart ve koşulları belirlemektedir.

Otellerdiyari.com web sitesi, konaklama ihtiyacı olan kişilere istedikleri bölgelerdeki otel, apart otel, butik otel, pansiyon vb. gibi konaklama hizmeti veren tesisleri tanıtmayı amaçlayan ve üyelik modeli ile tesislerin kendilerini belirli ücret karşılığında yıllık abonelik alarak tanıttığı online sistemdir.

Taraflar;

  1. Hizmet Sağlayıcı Olan Otellerdiyari.com’a Ait Bilgiler 

Hizmet Sağlayıcı olarak otellerdiyari.com’a ait ticari bilgiler aşağıdaki gibidir:

Şirket Adı: Ajans201

Vergi No : 0040124110

Vergi Dairesi: KALEKAPI

Şirket Adresi: Ermenek Mh. Şehit Ali Daniyar Cd. No:136/2 Muratpaşa / ANTALYA

Şirket e-posta adresi : [email protected]

  1. Hizmet Alıcısı olan Üyeye İlişkin Bilgiler

Üye bilgileri ödeme sayfasında yer alacaktır.

Hizmet sağlayıcısı ve hizmet alıcısı “Taraf” ve “Taraflar” olarak anılabileceği gibi hizmet alıcısı “Üye” veya “Abone” olarak da anılabilecektir. Hizmet alıcısı olarak Üye, Otellerdiyari.com sitesi ve uygulamasından abonelik satın alacak konaklama tesisini temsil etmektedir.

  1. Hizmetin Kullanımı

Otellerdiyari.com, işbu Sözleşme’de belirlenen hükümleri kabul eden Üye’lerine Otellerdiyari.com üzerinden potansiyel müşterilerine ulaşmasını sağlayan tesis tanıtım sayfasını oluşturup kullanma ve otellerdiyari.com sitesinde ilgili alanlarda yayınlanmasını kapsayan bir abonelik hizmeti sunmayı taahhüt eder.

Üye belirtilen uygunluk kriterlerini karşılıyorsa Otellerdiyari.com’ a kaydolup abonelik satın alabilir. Şu kadar ki Ajans201 zaman zaman ücretsiz içerikleri Üye’lere sağlayabildiği gibi tüm içeriklere ulaşılabilen Ücretli Üyelik modeli için de Haftalık, Aylık ve Senelik olacak şekilde farklı konseptler belirleyebilir. Ajans201, üçüncü taraflarca kendi ürünleri veya hizmetleri ile bir arada sunulan üyelikler dâhil olmak üzere, üçüncü kişi sponsor ve/veya firmalarında yer alacağı birkaç farklı üyelik planı da sunabilir, şu kadar ki böyle bir durumda üçüncü taraflarca sunulan ürünlerden veya hizmetlerin işleyişinden sorumlu tutulamaz. Örneğin Otellerdiyari.com sitesinde Ücretsiz Üyelik’ lerde sınırsız içeriğe ücretsiz erişim bir süreliğine kampanyalar veya tanışma amacı ile sağlanabileceği gibi Premium Üyelik’lerde tüm içeriğe ücret karşılığı erişilebilecektir. Otellerdiyari.com içinde üyelik planları, içerikleri zaman zaman güncellemeler ile Ajans201 tarafından farklı koşullara tabi şekilde revize edilebilir.

Otellerdiyari.com Hizmeti’ni kullanabilmek için internet erişimine ve uygun bir cihaza sahip olunmalı ve Ödeme Yöntemi sunulmalıdır. “Ödeme Yöntemi”, zaman zaman güncellenebilen ve üçüncü taraf aracılığıyla ödemeyi de içerebilen, mevcut, geçerli, tanınan bir ödeme yöntemi anlamına gelir. Ajans201 söz konusu ödeme yöntemini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Abonelik, Üye tarafından abonelik süresi boyunca feshedilmediği takdirde, yıllık olarak yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin Ajans201 tarafından belirlenen güncel bedel, Üye’nin belirlediği ödeme yönteminden fatura tarihine denk gelen yıldönümünde tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme gününden önce olacak şekilde Üyelik, Üye hesap ayarlarından iptal edilebilir. Üye olunduktan sonra Ajans201’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalanıldığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Üye’nin aboneliği, öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

Üye, Ajans201’in Otellerdiyari.com sisteminde sağlamış olduğu içerik hizmetlerini hiçbir şekilde kanunlara aykırı kullanmayacağını, herhangi bir yetkinin, lisansın, bilginin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, hesabı aracılığıyla ULive Hizmeti’ne erişebilir, katılım sağlayabilir ve ücret mukabili sunulmuş olan olanaklardan, aktivitelerden yararlanabilir ve onay vermesi halinde reklamlardan ve kampanyalardan haberdar edilebilir. Üye, hesabı aracılığıyla Otellerdiyari.com’a zarar verebilecek, engel olabilecek ya da diğer yollarla etkide bulunabilecek herhangi bir eylemde veya icraatta bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Üye, Otellerdiyari.com hizmetlerini, hizmetle ilişkili tüm özellikler ve işlevselliklerle birlikte, geçerli tüm yasa, kural ve yönetmeliklere ya da ilgili hizmet veya içeriğin kullanımına dair diğer kısıtlamalara uygun şekilde kullanmayı kabul etmiş sayılır. Buna ilaveten üyelik bir hesap sahibi olma yetkisi tanıyacağından üyeliğin suiistimal edilecek amaçlar için kullanılmayacağı (buna üyelik hesap kanalıyla herhangi bir bilgisayar virüsü bulaştırmak veya hesabı ayrımcı, hakaret edici, küfürlü, kötü niyetli, karalayıcı bir tutumla kullanmak veya diğer herhangi bir kişinin haklarına dair diğer ihlaller ve karşıtlıklar dahildir) kabul edilmiş sayılır.

  1. Hizmetin Ücretlendirilmesi

Hizmet bedeli, Otellerdiyari.com sitesinin anlaşmalı olduğu şirkete ait sanal pos ile ödeme sistemi üzerinden kredi kartıyla ya da banka hesabına havale ile (“Ödeme Yöntemi”) tahsil edilecek olup aşağıda üyelik ücretleri üye olunan sayfada belirtilecektir. Bu ücretler KDV dahil ücretler olup ödeme esnasında oluşabilecek ekstra masraflar vergiler vb Üye lere aittir.

Üyelik türlerine göre abonelik hizmetin ücretlendirilmesi farklılık gösterebilir;

Üyelik Bedelleri: Ödeme sayfasında yer almaktadır.

Ajans201, her zaman hizmet bedelinde ve hizmet bedeli tahsilinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, hizmet bedelinde meydana gelebilecek değişiklikleri kabul etmediği takdirde üyeliği, hizmet bedelinin Üye’den tahsil edileceği tarihten bir hafta öncesine kadar feshetme hakkına haizdir. Bu tarihe kadar üyeliği feshetmeyen Üye, yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

  1. Hizmetin Teslimine İlişkin Bilgiler

Üye tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Üye, hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren faydalanmaya başlayabilir. Üye, Ajans201 tarafından aksi belirtilmedikçe internet sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla Otellerdiyari.com’a kaydolabilir ve içeriklere erişim sağlayabilir, tesisini ve özelliklerini, fotoğraflarını vb ekleyerek, site ziyaretçilerine tanıtıma başlayabilir. Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez ise, Ajans201 ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünde olmaz.

Mücbir sebep sayılan ve Ajans201’in olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, Ajans201 yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Ajans201 için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ajans201’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; Ajans201’in bundan sorumluluğu yoktur.

Ajans201, gerek sponsorları aracıyla gerekse doğrudan veya iştirakleri kanalıyla sektörel ürün ve hizmetlerin satışının yapılmasını Otellerdiyari.com üzerinden kullanıcılarına sağlayabilir. Otellerdiyari.com platformu üzerinden ürün satışları ile ilgili olarak farklı site ve platformlar bağlantılarına yönlendirme yapılabilir. Aynı şekilde anlaşmalı olduğu farklı affiliate sistemlerinin verilerini kanunlara ve affiliate veren firma anlaşmasına uygun şekilde “ücretsiz üyelikler” sayfalarında kullanabilir. Söz konusu yönlendirmelere ve satış işlemlerine ilişkin Ajans201’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

  1. Abonelik İptali ve Cayma Hakkı

Otellerdiyari.com üyelikleri yıllık olarak yapılmaktadır. Üye, Otellerdiyari.com üzerinden aldığı yıllık aboneliğini, yenilemek istemediği takdirde, yenileme dönemi geldiğinde iptal edebilir. İlgili yasaların izin verdiği ölçüde ödemelerin iadesi yoktur. Tamamlanmamış üyelik dönemleri için iade yapılmamaktadır.

Ajans201 abonelik planında ve hizmetin ücretinde zaman zaman değişiklik yapabilir. Üye de bu şartları düzenli olarak ilgili uygulama üzerinden takip edeceğini kabul etmektedir.

Üye 3. maddede belirtilen Hizmet Kullanımı’na ilişkin hususlardan herhangi birini veya uygulanabilir herhangi bir yasayı veya yönetmeliği ihlal eder ya da herhangi bir hile, dolandırıcılık, sahtecilik eyleminde veya üyeliğini kötüye kullanacak herhangi bir eylemde bulunursa Ajans201 dilediği zaman üyeliği iptal edebilir böyle bir durumda ücret iadesi yapılmaz.

Kural olarak işbu Sözleşme’ye konu olan dijital içerik hizmeti sağlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/1 (ğ) maddesinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında elektronik ortamda anında ifa edildiğinden Üye’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

  1. Yetkili Hukuk

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Üye, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Anlaşmazlıklar durumunda, Ajans201’in bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Üye Şikayetleri ve Uyuşmazlık Çözümü

Üye, Otllerdiyari.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini [email protected] e-posta adresine iletebilir. Bununla birlikte Üye, Otellerdiyari.com Hizmeti’ne ilişkin şikâyet ve itiraz başvurularını, Bakanlıkça mevzuat gereği ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde, yetkili yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya yetkili yer Mahkemesine yapabilecektir.

  1. Muhtelif Hükümler

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

Taraflar, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe girecek tüm yasalara ve sair ilgili düzenlemelere uyacaklarını ve özellikle KVKK kapsamında gerekli veri paylaşım izni ve iletişim izinlerinin alınması, gerekli aydınlatmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasında azami özen göstereceklerini, sosyal platformlarda bu konuda dikkatli davranacaklarını ve 3. şahıslara herhangi bir nedenle zarar veren ve/veya yasaya aykırı eylemlerden münhasıran sorumlu bulunduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme elektronik ortamda kullanıcılar tarafından okunarak kabul edildikten diğer aşamalara geçilecektir.

Sözleşme’deki ön bilgileri edindiğimi teyit ederim. Kabul ediyorum.

 

Location for : Listing Title